Τζάκια κάυσης pellet

Οι θερμάστρες Pellets είναι αερόθερμες και χρησιμοποιούν σαν καύσιμη ύλη το Pellet, κυλινδρίδια από πεπιεσμένο πριονίδι (βιομάζα). Έχουν μεγάλη ποσοστιαία απόδοση που φτάνει το 91 % και πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων, CO 0,06 %, είναι άκρως οικολογικές. Διαθέτουν μεγάλης χωρητικότητας αποθηκευτικό χώρο, έτσι ώστε με μια τροφοδοσία να λειτουργούν πολλές ώρες.

Το πλεονέκτημα με τα τζάκια κάυσης pellet είναι οτι έχουν μεγάλη ποσοστιαία απόδοση που φτάνει το 91 % και πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων, CO 0,06 %